U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.
Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op een abonnement bij Sportcentre de Dieze. Sportcentre de Dieze is de handelsnaam van SPORTCENTRE.NL B.V. (KvK  62280759).


1. Inschrijving:
Inschrijving geschiedt na het invullen en ondertekenen van het door Sportcentre de Dieze verstrekte inschrijfformulier.

2. Abonnement:

2.1 ‘Voordelig’ abonnement:
2.1.1 Dit abonnement wordt aangegaan voor minimaal 11 volledige kalendermaanden.

2.1.2 Vanaf de 25e dag van de laatste (11e) volledige (en betaalde) kalendermaand wordt het abonnement automatisch verlengd met een maandelijks opzegbaar abonnement tegen ‘voordelig’ tarief.

2.1.3 Wanneer u een abonnement bij Sportcentre de Dieze heeft afgesloten kunt u onbeperkt gebruik maken van de apparatuur in onze fitnessruimte. Ook kunt u onbeperkt deelnemen aan al onze groepslessen (onbeperkt fitness en groepslessen). Met een upgrade ‘Hot Yoga’ heeft u ook onbeperkt toegang tot de lessen in de Hot Yoga studio. Zonder deze upgrade kan met ledenkorting een losse les Hot Yoga worden afgenomen.

2.1.4 Uw abonnement is strikt persoonlijk en kan niet aan andere personen worden overgedragen.

2.2 ‘Flexibel’ abonnement:                                                                                                                     

2.2.1 Dit abonnement wordt aangegaan voor minimaal 1 volledige kalendermaand.

2.2.2 Vanaf de 25e dag van de maand wordt uw maandabonnement verlengd met een periode van een kalendermaand.

2.2.3 Wanneer u een abonnement bij Sportcentre de Dieze heeft afgesloten kunt u onbeperkt gebruik maken van de apparatuur in onze fitnessruimte. Ook kunt u onbeperkt deelnemen aan al onze groepslessen (onbeperkt fitness en groepslessen). Met een upgrade ‘Hot Yoga’ heeft u ook onbeperkt toegang tot de lessen in de Hot Yoga studio. Zonder deze upgrade kan met ledenkorting een losse les Hot Yoga worden afgenomen.

2.2.4 Uw abonnement is strikt persoonlijk en kan niet aan andere personen worden overgedragen.

2.3 ‘Voordelig’ abonnement i.c.m. kortingsregeling ‘een jaar vooruit betalen’:                                  

2.3.1 Dit abonnement wordt aangegaan voor minimaal 1 jaar.

2.3.2 Over het bedrag van 12(maanden)x maandtarief ‘voordelig’ abonnement krijgt u 10% korting. Het totaalbedrag kan naar wens contant, per pin of incasso betaald worden.

2.3.3 Vanaf de 25e dag van de laatste volledige maand (van het afgesproken jaar) wordt een (jaar vooruit betaald) jaarabonnement automatisch verlengd met een maandelijks opzegbaar abonnement tegen ‘voordelig’ tarief.

2.3.4 Een verlenging van een (jaar vooruit betaald) jaarabonnement met opnieuw een (jaar vooruit betaald) jaarabonnement is mogelijk via een ‘verlenging jaarabonnement’ (wijzigingsformulier) voor de 25e dag van de laatste volledige maand binnen het afgesproken jaar. Bij zo’n verlenging krijgt u over het bedrag van 12(maanden)x maandtarief ‘voordelig’ abonnement 15% korting (5% extra korting t.o.v. het eerste jaar). Bij elke volgende verlenging (vanaf het 3e jaar ‘vooruit’ betalen) krijgt u 20% korting (10% extra korting t.o.v. het eerste jaar). De prijs van een (jaar vooruit betaald) jaarabonnement wordt altijd berekend op basis van het maandtarief ‘voordelig’ abonnement van dat moment. Bij de opbouw van deze korting moet er sprake zijn van een onafgebroken lidmaatschap.   

2.3.5 Wanneer u een abonnement bij Sportcentre de Dieze heeft afgesloten kunt u onbeperkt gebruik maken van de apparatuur in onze fitnessruimte. Ook kunt u onbeperkt deelnemen aan al onze groepslessen (onbeperkt fitness en groepslessen). Met een upgrade ‘Hot Yoga’ heeft u ook onbeperkt toegang tot de lessen in de Hot Yoga studio.

2.3.6 Uw abonnement is strikt persoonlijk en kan niet aan andere personen worden overgedragen.

2.4 ‘Voordelig’ of ‘flexibel’ abonnement i.c.m. kortingsregeling ‘gebruik maken van daluren’:                                  

2.4.1 Dit abonnement omvat de voorwaarden als in 2.1 (‘voordelig’) of 2.2 (‘flexibel’) afhankelijk van de keuze van het abonnement.

2.4.2 Wanneer u een abonnement bij Sportcentre de Dieze heeft afgesloten met de kortingsregeling ‘gebruik maken van daluren’ kunt u onbeperkt gebruik maken van de apparatuur in onze fitnessruimte tot 17.00 uur van maandag t/m vrijdag (toegang tot 16.30 uur). Ook kunt u onbeperkt deelnemen aan al onze groepslessen tot 17.00 uur van maandag t/m vrijdag. Met een upgrade ‘Hot Yoga’ heeft u ook onbeperkt toegang tot de lessen in de Hot Yoga studio van maandag t/m vrijdag tot 17.00 uur.

2.5 5-Rittenkaart Hot yoga:                                                                                                                       

2.5.1 Voor deelname aan de lessen in de Hot Yoga studio is het mogelijk te betalen per losse les of gebruik te maken van een voordelige 5-Rittenkaart. Deze kaart geeft recht op 5 lessen in de Hot Yoga studio en is vanaf de aankoopdatum een half jaar geldig.

3. Abonnementskosten:
3.1 Bij inschrijving dienen de inschrijfkosten (‘voordelige’ abonnementen € 8,50; ‘flexibele’ abonnementen € 17,50) contant of per pin te worden voldaan. U kunt de inschrijfkosten ook per automatische incasso betalen.

3.2 De betaling van een abonnement gaat uitsluitend per automatische incasso.

3.2b De betaling van een ‘voordelig’ abonnement i.c.m. de kortingsregeling (10%) ‘een jaar vooruit betalen’ gaat naar keuze contant, per pin of per automatische incasso.

3.3 U betaalt de abonnementskosten voorafgaand aan de nieuwe maand bij zowel een ‘voordelig’ abonnement (van minimaal 11 volledige kalendermaanden) als een ‘flexibel’ (maandelijks opzegbaar) abonnement en voorafgaand aan een ‘voordelig’ abonnement i.c.m. de kortingsregeling (10%) ‘een jaar vooruit betalen’.

3.4 Indien Sportcentre de Dieze niet in staat is de verschuldigde abonnementskosten van uw rekening af te schrijven (of terugboeking) dient u, nadat u hier kennis van heeft genomen, de betaling van de verschuldigde abonnementskosten te overleggen met de administratie van Sportcentre de Dieze.

3.5 Indien u gebruik maakt van de kortingsregeling ‘gebruik maken van daluren’ (maandag t/m vrijdag tot 17.00 uur; voor 16.30 uur binnen zijn) krijgt u 15% korting op het tarief van uw abonnement naar keuze.

3.6 Als 2e (10%), 3e of meer (20%) van een gezin (zelfde woonadres) is gezinskorting mogelijk. Indien van toepassing dient een nieuwe klant dit zelf aan te geven op het inschrijfformulier. Gezinskorting kan alleen in combinatie met een regulier (op dit moment aangeboden) abonnement en wordt toegepast op het goedkoopste abonnement. Bestaande klanten kunnen dit doorgeven met een wijzigingsformulier. De korting wordt niet met terugwerkende kracht toegepast.

3.7 Een geldige Vivent kortingspas geeft een korting van 10% op het abonnement. Indien van toepassing dient een nieuwe klant dit zelf aan te geven op het inschrijfformulier. Bestaande klanten kunnen dit doorgeven met een wijzigingsformulier. De korting wordt niet met terugwerkende kracht toegepast.

3.7b Een geldige IVT X-tra voordeelpas geeft een korting van 10% op het abonnement. Indien van toepassing dient een nieuwe klant dit zelf aan te geven op het inschrijfformulier. Bestaande klanten kunnen dit doorgeven met een wijzigingsformulier. De korting wordt niet met terugwerkende kracht toegepast.

3.8 Bij een doorverwijzing vanuit Fysio de Dieze naar een regulier sportabonnement wordt 15% korting gegeven op het abonnement. Indien van toepassing dient een nieuwe klant dit zelf aan te geven op het inschrijfformulier i.c.m. een handtekening van een fysiotherapeut van Fysio de Dieze.

3.9 Bij een doorverwijzing vanuit een partner binnen het pand ‘de Dieze’ (anders dan Fysio de Dieze) naar een regulier sportabonnement wordt 10% korting gegeven op het abonnement. Indien van toepassing dient een nieuwe klant dit zelf aan te geven op het inschrijfformulier i.c.m. de naam van de partner en zijn/haar handtekening.

3.10 De abonnementskosten kunnen jaarlijks (1e van een nieuw jaar) verhoogd worden. Deze verhoging heeft geen invloed op de abonnementskosten binnen een, via het inschrijfformulier, vastgelegde contractperiode (de 11 volledige kalendermaanden van een ‘voordelig’ abonnement). Een verhoging van de abonnementskosten wordt altijd via een nieuwsbrief en een papieren versie op het infobord (ruim) vooraf medegedeeld.

Opmerking: meerdere kortingsregelingen zijn mogelijk, echter bij elkaar opgeteld maximaal 25%. Bij de combinatie van de kortingsregeling ‘vooruit betalen’ of ‘gebruik maken van daluren’ met een andere kortingsregeling wordt eerst het bedrag berekend vanuit de korting ‘vooruit betalen’ of ‘gebruik maken van daluren’. Waarna over het nieuwe bedrag de eventuele andere korting wordt berekend.


4. Beëindiging abonnement:
4.1 Wanneer u uw ‘voordelig’ (minimaal 11 volledige kalendermaanden) abonnement wilt beëindigen dient u dit schriftelijk, voor de 25e dag (t/m de 24e) van de 11e volledige kalendermaand, via een opzegformulier door te geven.

4.2 Wanneer u uw ‘flexibel’ (minimaal 1 volledige kalendermaand) abonnement wilt beëindigen dient u dit schriftelijk, voor de 25e dag (t/m de 24e) van de volledige kalendermaand, via een opzegformulier door te geven.

4.2 Wanneer u uw abonnement in combinatie met de kortingsregeling ‘jaar vooruit betalen’ wilt beëindigen dient u dit schriftelijk, voor de 25e dag (t/m de 24e ) van de laatste volledige kalendermaand van het afgesproken jaar, via een opzegformulier door te geven.

4.3 Opzegging kan alleen geschieden via een standaard formulier (opzegformulier) dat verkrijgbaar is aan de balie van Sportcentre de Dieze. Telefonisch of via email opzeggen is niet mogelijk.

4.4 Restitutie van abonnementsgeld is niet mogelijk.

4.5 Tussentijds blokkeren van het abonnement wegens ziekte, zomerstop en/of blessure (of een andere bijzondere omstandigheid) is mogelijk. Blokkeren i.v.m. een vakantie is niet mogelijk. Blokkeren gaat altijd schriftelijk via een wijzigingsformulier en heeft zowel een begin als einddatum. Blokkeren kan niet met terugwerkende kracht.

4.6 Wijzigen van het abonnement is mogelijk. De wijziging van ‘flexibel’ naar ‘voordelig’ of van ‘flexibel’ naar ‘flexibel’ voor de 25e van de maand kan nog verwerkt worden voor de eerstvolgende maand. De wijziging van ‘voordelig’ naar een goedkoper ‘voordelig’ abonnement (b.v. van incl. Hot Yoga naar excl. Hot Yoga) gaat in na afloop van de minimale contractperiode (11 volledige kalendermaanden). De wijziging van ‘voordelig’ naar een ‘voordelig’ abonnement met een hogere tarief (b.v. van excl. Hot Yoga naar incl. Hot Yoga) voor de 25e van de maand kan nog verwerkt worden voor de eerstvolgende maand. Na wijziging gaat men over op een nieuw abonnement met een nieuwe afgesproken contractperiode (minimaal 11 volledige kalendermaanden bij ‘voordelig’). Wijzigen gaat altijd schriftelijk via een wijzigingsformulier.

5. Gedrag:
5.1 In het gebouw en op het terrein van Sportcentre de Dieze is het gebruik van en handel in doping niet toegestaan; bij constatering hiervan wordt de politie ingeschakeld. Ook leden die zich buiten het terrein van Sportcentre de Dieze schuldig maken aan deze praktijken, zullen door de directie worden uitgesloten van het lidmaatschap.

5.2 In de sportzalen mag uitsluitend gebruik gemaakt worden van bidons. Voor uw eigen veiligheid is het gebruik van glazen flessen en dergelijke niet toegestaan. Ook het nuttigen van etenswaren is in de sportzalen niet toegestaan.

5.3 U dient zich te allen tijde op een fatsoenlijke wijze te gedragen en op een plezierige en sportieve manier met de leden en medewerkers van Sportcentre de Dieze om te gaan. Voor uw eigen veiligheid dient u zich te houden aan de instructies en aanwijzingen van het personeel van Sportcentre de Dieze.

5.4. Schone en verzorgde sportkleding en persoonlijke hygiëne is een eis die aan alle leden gesteld wordt. Het is niet toegestaan de sportzalen te betreden met schoeisel dat buiten is gedragen.

5.5 Trainen met een handdoek is verplicht.

5.6 U dient er zorg voor te dragen dat de door u gebruikte materialen op de daarvoor bestemde plaatsen worden teruggeplaatst.

5.7 Indien de fitnessapparatuur na gebruik vuil is geworden dient u deze schoon te maken met het daarvoor door Sportcentre de Dieze beschikbaar gestelde schoonmaakmiddel.

5.8 In verband met de veiligheid mogen er geen kinderen aanwezig zijn in de trainingszalen.

5.9 Roken is niet toegestaan binnen het sportcentrum.

5.10 Het is niet toegestaan jassen, tassen e.d. mee te nemen in de fitnesszaal. Bij voorkeur opbergen in de lockers. Eventueel is er in het trapportaal plek voor deze materialen op of aan het bankje.

5.11 De directie stelt zich niet aansprakelijk voor schade of diefstal van uw eigendommen. Sportcentre de Dieze adviseert gebruik te maken van de (gratis) lockers.

5.12 Indien een van de bovenstaande regels wordt overtreden behoud de directie het recht om u de toegang tot het sportcentrum te weigeren. In geval van wangedrag behoud de directie het recht om u als lid te royeren.

6. Gezondheid:
6.1 U beoefent sport bij Sportcentre de Dieze volledig op eigen risico. U kunt Sportcentre de Dieze niet aansprakelijk stellen voor ongevallen die samenhangen met gezondheidsrisico's aan uw kant.

6.2 Indien u gezondheidsproblemen heeft is het goed een omschrijving ervan te noteren op de hiervoor bestemde ruimte op het inschrijfformulier. Deze gegevens kunnen van invloed zijn op het trainingsprogramma en/of op de keuze van de te volgen lessen. In geval van nood kan Sportcentre de Dieze met deze gegevens wellicht beter en sneller hulp verlenen. Zie ook de privacy voorwaarden (9) voor onze omgang met deze persoonsgegevens.  

7. Openingstijden:

7.1 De openingstijden staan vermeld op de website.

7.2 De directie behoudt het recht om de openingstijden te wijzigen.

7.3 Op officiële feestdagen is Sportcentre de Dieze gesloten, tenzij anders vermeld. Ook heeft Sportcentre de Dieze het recht te sluiten als onvoorziene omstandigheden dit noodzakelijk maken. De verplichting tot het betalen van de abonnementskosten loopt op deze dagen door.

7.4 De tijden van de verschillende groepslessen kunnen worden teruggevonden op het lesrooster (website).

7.5 De directie behoudt het recht om te allen tijde wijzigingen door te voeren in het lesrooster.

7.6 Indien er 2 uur voor aanvang van een Hot Yoga les geen online reserveringen zijn, dan kan Sportcentre de Dieze besluiten de Hot Yoga les te annuleren. 

8. Voorzieningen: 

8.1 U kunt beschikken over een afgesloten locker. De sleutel van deze locker ontvangt u via de receptie na inlevering van uw ledenpas. Bij verlies van de sleutel brengen wij u € 10,- kosten in rekening. Indien u uw ledenpas niet bij u hebt kunnen wij u helaas geen sleutel ter beschikking stellen.

8.2 Begeleiding in de fitnesszaal is kosteloos. Op uw verzoek wordt kosteloos een fitness schema voor u opgesteld. U kunt ook gebruiken maken van een personal trainer. Medewerkers van het sportcentrum kunnen u hier meer informatie over verstrekken.

8.3 Er is een fysiotherapeut verbonden aan het sportcentrum. Op afspraak kan hij u helpen met uw klachten.

8.4 Sportcentre de Dieze beschikt over een bar- en zitgedeelte waar u koffie, thee en sportdrank kunt verkrijgen; tevens is er actueel leesmateriaal zoals kranten, sporttijdschriften, e.d. aanwezig.

8.5 Sportcentre de Dieze beschikt over een grote en (voor leden) gratis parkeerplaats.

8.6 Met het inschrijfgeld heeft u betaald voor de ledenpas. Bij vervanging van deze ledenpas door beschadiging (anders dan door het “normaal” gebruik van de ledenpas) of verlies wordt € 8,50 in rekening gebracht.

8.7 Leden van Sportcentre de Dieze sparen bij elke bezoek (met een geldige registratie) 20 spaarpunten (zogenaamde ‘Dieze Credits’). Deze spaarpunten kunnen, afhankelijk van de actie op dat moment, ingeleverd worden voor kortingen op producten of diensten. De op dat moment geldende actie wordt gecommuniceerd via sociale media en het nieuwsbord. Zegt een lid van Sportcentre de Dieze zijn abonnement op dan zal na de einddatum het opgebouwde aantal spaarpunten komen te vervallen.   

9. Privacy voorwaarden:

9.1 De privacy voorwaarden zijn herzien/aangepast naar aanleiding van de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing per 25 mei 2018. 

9.2 Sportcentre de Dieze is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens van haar leden.

9.3 Sportcentre de Dieze verwerkt persoonsgegevens van klanten op het moment dat hij/zij gebruik maakt van haar diensten via een lidmaatschap.

9.3.1 Deze algemene persoonsgegevens worden gevraagd via het inschrijfformulier: voor en achternaam*, geboortedatum*, m/v, telefoonnummer, adres*, postcode*, woonplaats*, email, IBAN rekeningnummer* en naam rekeninghouder*. De gegevens zonder * zijn niet verplicht maar zijn voor een optimale communicatie prettig. De overige algemene gegevens zijn verplicht. Zij zijn namelijk nodig voor het kunnen voeren van een ledenadministratie en het kunnen afhandelen van de betaling. Deze gegevens worden digitaal verwerkt met het ledenadministratieprogramma ‘Coach’ en worden bewaard in mappen en zijn in te zien door het personeel van Sportcentre de Dieze. Deze gegevens worden nooit gedeeld met derden.

9.3.1.1 Na opzegging van een lidmaatschap bij Sportcentre de Dieze is het voor Sportcentre de Dieze niet noodzakelijk de persoonsgegevens van haar klanten te bewaren. De klant heeft het recht op vergetelheid, wat betekend dat de klant het recht heeft zijn/haar gegevens (digitaal in “Coach” en op papier) te laten verwijderen. Klant kan hiervoor een verzoek indienen.

9.3.1.2 Klant heeft tijdens lidmaatschap het recht op dataportabiliteit, wat betekent dat de klant het recht heeft zijn/haar persoonsgegevens aanwezig (digitaal en op papier) bij Sportcentre de Dieze in te zien of eventueel te ontvangen (bezoekhistorie, reeds betaalde facturen etc.). Klant kan hiervoor een verzoek indienen. Om er zeker van te zijn dat dit verzoek door de betreffende klant wordt gedaan vragen wij daarbij op het tonen van een identiteitsbewijs. Dit ter bescherming van de privacy.   

9.3.2 Naast de algemene gegevens wordt bij inschrijving (via het inschrijfformulier) gevraagd naar eventuele gezondheidsklachten. Deze gegevens vragen wij omdat ze van invloed kunnen zijn op het trainingsprogramma en/of op de keuze van de te volgen lessen. In geval van nood kan Sportcentre de Dieze met deze gegevens wellicht beter en sneller hulp verlenen. Ook wordt na een aantal weken door een medewerker van Sportcentre de Dieze geïnformeerd naar eventuele vragen en/of gewenste hulp naar aanleiding van deze gezondheidsklachten. Deze gegevens worden nergens digitaal verwerkt. De inschrijfformulieren (waarop deze informatie staat) worden bewaard in mappen en zijn in te zien door het personeel van Sportcentre de Dieze. Deze gegevens worden nooit gedeeld met derden (alleen in een situatie waarbij de afnemer hier om vraagt en/of toestemming geeft).

9.3.3 Wordt voor het opmaken van een beginsituatie van de klant het gewicht, vet% of b.v. de bloeddruk gemeten dan wordt dit genoteerd op een kaartje welke meegegeven wordt aan de klant. Dergelijke gegevens worden bij Sportcentre de Dieze niet bewaard, niet op papier en niet digitaal.    

9.3.4 Maakt een klant van Sportcentre de Dieze gebruik van het BenFit lifestyleprogramma dan worden testgegevens (gewicht, vet%, lengte en buikomtrek) digitaal verwerkt via het platform van BenFit. I.v.m. de privacy heeft Sportcentre de Dieze hiervoor een verwerkingscontract met BenFit ondertekend. BenFit is zeer begaan met de privacy van haar gebruikers, zie de ‘Privacy Policy’ op de website www.benfit.nl.

9.3.5 Indien een klant van Sportcentre de Dieze gebruik wil maken van de nieuwsbrief van Sportcentre de Dieze (aanmelding via inschrijfformulier) dan wordt zijn/haar emailadres opgenomen in een verzendlijst binnen het ‘Sportcentre de Dieze’ domein van het programma LaPosta. Zie www.laposta.nl/privacy-statement voor de ‘Privacy Policy’ van LaPosta. Via LaPosta worden nooit gegevens aan derden verstrekt.

9.3.6 Indien een klant van Sportcentre de Dieze gebruik wil maken van de online reservering voor een les in de Hot Yoga studio dan gebruiken wij hiervoor het programma SuperSaas.nl. Zie www.supersaas.nl/info/privacy_nl voor de ‘Privacy Policy’ van SuperSaas.nl. Via SuperSaas.nl worden nooit gegevens aan derden verstrekt. Andere klanten die een les online reserveren kunnen elkaars gegevens niet zien. Alleen de baliemedewerker van Sportcentre de Dieze heeft zicht op deze gegevens.

9.4 De “Coach” ledenadministratie van Sportcentre de Dieze staat op een PC achter de balie. Er wordt een back-up gemaakt op een NAS met een verwisselbare harde schijf (2 stuks). De ledenadministratie wordt daarmee op locatie (1) bewaard en op een harde schijf buiten de locatie (2). De PC op locatie (en de NAS) wordt beveiligd met Norton beveiligingssoftware. Het WiFi netwerk voor klanten is zo ingesteld dat de persoonsgegevens op de PC hiermee niet te bereiken zijn. De PC (en de NAS) staan in een afgesloten kast.

9.5 Sportcentre de Dieze ‘volgt’ op geen manier de gebruikers van haar website. Een Google Analytics code op de verschillende pagina’s zorgt voor een Google rapport zonder persoonlijke gegevens. Gebruikers van de website krijgen dus ook op geen enkele manier content of advertenties te zien naar aanleiding van website bezoek. Persoonlijke gegevens (naam, telefoonnummer en email) welke via de website worden gevraagd via het contactformulier of de aanvraag voor een proefles worden op de PC bewaard als opgesteld in 9.4. Deze gegevens worden nooit gedeeld met derden of voor andere doeleinden gebruikt.

9.6 Sportcentre de Dieze gebruikt diverse sociale media (Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitter). Zonder toestemming worden geen foto’s van leden geplaatst op sociale media. Gebruik de persoonlijke instellingen van de door u gebruikte sociale media voor de bescherming van uw privacy.

9.7 Vanuit 5 plaatsen binnen (en buiten) het pand worden camerabeelden gemaakt. Beelden kunnen tot een maand terug worden nagekeken. Camerabeelden worden uitsluitend gemaakt voor toezicht (baliemedewerker) op de verschillende ruimtes. Tevens worden de beelden gemaakt voor het optimaliseren van de veiligheid voor zowel klant als personeel. Ook kan het personeel haar service beter afstemmen met (camera) zicht op de ruimtes.   

9.8 Zijn er vragen over de privacy of heeft u een klacht of opmerking hierover kan hij/zij contact opnemen met de directie van Sportcentre de Dieze via info@sportcentre.nl. De verantwoordelijke m.b.t. de privacy voorwaarden reageert dan binnen een week en zal indien nodig/gewenst maatregelen nemen.  

9.9 Met het afnemen van een dienst bij Sportcentre de Dieze stemt men toe in de algemene voorwaarden en tevens in het omgaan met de privacy voorwaarden zoals opgesomd in ‘9’.

10. Klachten:

10.1. Sportcentre de Dieze is zorgvuldig in de kwaliteit van haar diensten. Heeft u als klant echter een klacht dan wil Sportcentre de Dieze hier graag van op de hoogte zijn. Wellicht dat wij onze diensten nog kunnen verbeteren. Het doorgeven van een klacht kan via een klachtenformulier.